نتیجه جستجو

مشارکت در ساخت: نیرو هوایی, خیابان شهیدی پور

مشارکت در ساخت نیرو هوایی خیابان شهیدی پور مشارکت در ساخت نیرو هوایی خیابان شهیدی پور مشارکت در ساخت نیرو هوایی خیابان شهیدی پور مشارکت در ساخت نیرو هوایی خیابان شهیدی پور

پروژه مشارکت در ساخت

آدرس: خیابان نیرو هوایی، خیابان شهیدی پور

تعداد طبقات: ۵ طبقه

تعداد واحد ها در هر طبقه: ۲ واحد

نام سازنده: آقای محمدی

قدمت ساختمان: ۱ سال ساخت

کشور: Iran (Islamic Republic of)
Open In Google Maps
شماره آگهی: 19466
سیستم اطفاع حریق
تهویه مطبوع
کابینت
پارکینگ
آسانسور
انباری
آب
برق
گاز
تلفن

لیست ها را مقایسه کنید