نتیجه جستجو

مشارکت در ساخت: خیابان ۲ نیرو هوایی

مشارکت در ساخت خیابان 2 نیرو هوایی مشارکت در ساخت خیابان 2 نیرو هوایی مشارکت در ساخت خیابان 2 نیرو هوایی مشارکت در ساخت خیابان 2 نیرو هوایی

پروژه مشارکت در ساخت

آدرس: خیابان ۲ نیرو هوایی

تعداد طبقات: ۵ طبقه

تعداد واحد ها در هر طبقه: ۲ واحد

نام سازنده: آقای محمدی

قدمت ساختمان: ۲ سال ساخت

کشور: Iran (Islamic Republic of)
Open In Google Maps
شماره آگهی: 19461

لیست ها را مقایسه کنید