نتیجه جستجو

مشارکت در ساخت: خیابان نصر ۵

مشارکت در ساخت خیابان نصر ۵ مشارکت در ساخت خیابان نصر ۵ مشارکت در ساخت خیابان نصر ۵

پروژه مشارکت در ساخت

آدرس: خیابان نصر ۳

تعداد طبقات: ۵ طبقه

تعداد واحد ها در هر طبقه: ۴ واحد

نام سازنده: آقای محمدی

قدمت ساختمان: ۲ سال ساخت

کشور: Iran (Islamic Republic of)
Open In Google Maps
شماره آگهی: 19420

لیست ها را مقایسه کنید