نتیجه جستجو

مشارکت در ساخت: خیابان دوم نیروهوایی

مشارکت در ساخت خیابان دوم نیروهوایی مشارکت در ساخت خیابان دوم نیروهوایی مشارکت در ساخت خیابان دوم نیروهوایی مشارکت در ساخت خیابان دوم نیروهوایی

پروژه مشارکت در ساخت

آدرس: خیابان دوم نیروهوایی

تعداد طبقات: ۵ طبقه

تعداد واحد ها در هر طبقه: ۱ واحد

نام سازنده: آقای محمدی

قدمت ساختمان: ۲ سال ساخت

کشور: Iran (Islamic Republic of)
Open In Google Maps
شماره آگهی: 19474
سیستم اطفاع حریق
تهویه مطبوع
کابینت
پارکینگ
انباری
آب
برق
گاز
تلفن

لیست ها را مقایسه کنید