نتیجه جستجو

مشارکت در ساخت: خیابان دهقان سلامی

مشارکت در ساخت: خیابان دهقان سلامی مشارکت در ساخت: خیابان دهقان سلامی مشارکت در ساخت: خیابان دهقان سلامی

پروژه مشارکت در ساخت

آدرس: خیابان دهقان سلامی

تعداد طبقات: ۶ طبقه

تعداد واحد ها در هر طبقه: ۲ واحد

نام سازنده: آقای محمدی

قدمت ساختمان: ۲ سال ساخت

کشور: Iran (Islamic Republic of)
Open In Google Maps
شماره آگهی: 19452

لیست ها را مقایسه کنید