نتیجه جستجو

مشارکت در ساخت: خیابان اول نیروهوایی

مشارکت در ساخت خیابان اول نیروهوایی مشارکت در ساخت خیابان اول نیروهوایی مشارکت در ساخت خیابان اول نیروهوایی

پروژه مشارکت در ساخت

آدرس: خیابان اول نیروهوایی

تعداد طبقات: ۵ طبقه

تعداد واحد ها در هر طبقه: ۲ واحد

نام سازنده: آقای محمدی

قدمت ساختمان: ۲ سال ساخت

کشور: Iran (Islamic Republic of)
Open In Google Maps
شماره آگهی: 19479
سیستم اطفاع حریق
تهویه مطبوع
پارکینگ
آسانسور
انباری
آب
برق
گاز
تلفن

لیست ها را مقایسه کنید