نتیجه جستجو
شهرک-غرب

تاریخچه محله‌های تهران: محله‌ی شهرک غرب

Oct 13, 2019
ناحیه‌ی ۷ شهرداری منطقه‌ی ۲ تهران از شمال پل مدیریت و بلوار شهید دادمان، از جنوب به بزرگ‌راه شهید همت، از شرق به بز ...
بیشتر بخوانید
محله‌سپهر

تاریخچه محله‌های تهران: محله‌ی سپهر

Oct 13, 2019
محله‌ی سپهر در ناحیه‌ی ۸ از شهرداری منطقه‌ی ۲ تهران واقع شده است. این ناحیه از شمال به بزرگ‌راه یادگار امام، از جنو ...
بیشتر بخوانید
بهرود

تاریخچه محله‌های تهران: بهرود

Oct 13, 2019
محله‌ی بهرود در ناحیه‌ی ۹ از شهرداری منطقه‌ی ۲ تهران واقع شده است. این محله از شمال به کوه های البرز، از جنوب به بز ...
بیشتر بخوانید
فرحزاد

تاریخچه محله‌های تهران: فرحزاد

Oct 13, 2019
محله‌ی فرحزاد در ناحیه‌ی ۹ از شهرداری منطقه‌ی ۲ تهران واقع شده است. این ناحیه از شمال توسط رشته کوه البرز، از جنوب ...
بیشتر بخوانید

تاریخچه محله‌های تهران: توحید و دریان‌نو

Oct 13, 2019
محله‌های توحید و دریان‌نو در ناحیه‌ی۶ از منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران قرار دارند. ناحیه‌ی۶ از شمال به خیابان ستارخان، از ...
بیشتر بخوانید

تاریخچه محله‌های تهران: طرشت

Oct 13, 2019
طرشت در ناحیه‌۵ از شهرداری منطقه‌ی دو تهران واقع شده است. این محله از شمال به بزرگراه شیخ فضل الله نوری، از جنوب به ...
بیشتر بخوانید
محله‌ی صادقیه

تاریخچه محله‌های تهران: صادقیه

Jul 02, 2019
ناحیه‌ی‌۵ منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران از شمال به بزرگراه جلال آل احمد، از جنوب به خیابان آزادی، از شرق به بزرگراه یادگا ...
بیشتر بخوانید
محله‌ی ستارخان

تاریخچه محله‌های تهران: ستارخان

Jul 02, 2019
محله‌ی ستارخان در ناحیه‌ی ۴ از منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران واقع‌ شده است. این محله بر روی نقشه به‌صورت یک مثلث است که ر ...
بیشتر بخوانید
شهرآرا و تهران‌ویلا

تاریخچه محله‌های تهران: شهرآرا و تهران‌ویلا

Jul 02, 2019
محله‌ی شهرآرا و تهران ویلا در ناحیه‌ی سه از منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران قرار دارد. این محلات بافتی قدیمی دارند و قدمت ب ...
بیشتر بخوانید
محله‌ی کوی نصر

تاریخچه محله‌های تهران: گیشا

Jul 02, 2019
ناحیه‌ی‌۳  منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران از شمال به بزرگراه شهید همت، از جنوب به خیابان ستارخان، از شرق به بزرگراه شهید چ ...
بیشتر بخوانید
محله‌ی مرزداران

تاریخچه محله‌های تهران: مرزداران

Jul 02, 2019
مرزداران یکی از محلات شناخته شده در تهران است که در ناحیه‌ی دو منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران و در شمال غربی تهران قرار دا ...
بیشتر بخوانید
محله‌ی پونک

تاریخچه محله‌های تهران: محله‌ی پونک

Jul 02, 2019
ناحیه دو منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران از شمال به خیابان سیمون بولیوار، از جنوب به بزرگراه جلال آل احمد، از شرق به رود در ...
بیشتر بخوانید
محله‌ی دریا

تاریخچه محله‌های تهران: محله‌ی دریا

Jul 02, 2019
محله‌ی دریا یکی ازمحلات ناحیه‌ی یک از منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران است که از لحاظ جغرافیایی در شمال این منطقه قرار دارد. ...
بیشتر بخوانید
محله سعادت آباد

تاریخچه محله‌های تهران: محله سعادت آباد

Jul 02, 2019
سعادت آباد یکی ازمناطق شمال غرب تهران و منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران است. این منطقه در کوهپایه‌های جنوبی رشته کوه البرز ...
بیشتر بخوانید
منطقه‌ی دو شهرداری تهران

مناطق ۲۲ گانه تهران: معرفی اجمالی منطقه‌ی دو...

Jul 02, 2019
منطقه‌ی ۲ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی میدان آزادی از غرب تا شمال غرب تهران وسعت دارد. ...
بیشتر بخوانید
محله‌ی درکه

تاریخچه محله‌های تهران: درکه

Jul 02, 2019
محله‌‌ی درکه در شهرداری منطقه‌ی یک تهران واقع شده است. این محله ازشمال و شمال شرقی با دامنه‌های جنوبی البرز، از شرق ...
بیشتر بخوانید
محله‌ی اوین

تاریخچه محله‌های تهران: اوین

Jul 02, 2019
اوین نام محله‌ای در شمال و شمال غربی شهرداری منطقه‌ی یک تهران است. این منطقه جزو نواحی کوهستانی البرز مرکزی است. ای ...
بیشتر بخوانید
محله ولنجک تهران

تاریخچه محله‌های تهران: ولنجک و محمودیه

Jul 02, 2019
ولنجک در ناحیه‌ی ۲ شهرداری منطقه‌ی یک تهران قرار دارد. از شمال به ارتفاعات البرز، از جنوب به خیابان مقدس اردبیلی، ا ...
بیشتر بخوانید
محله باغ فردوس تهران

تاریخچه محله‌های تهران: باغ فردوس

May 23, 2019
شهرداری منطقه‌ی یک تهران، در شمال تهران قرار دارد. این ناحیه از شمال به خیابان شهرداری، حدفاصل میدان تجریش و میدان ...
بیشتر بخوانید
محله زعفرانیه تهران

تاریخچه محله‌های تهران: زعفرانیه

May 23, 2019
شهرداری ناحیه‌ی دو منطقه‌ی یک تهران وسعتی در حدود ۸۵۵۰۳۸۷ مترمربع دارد و شامل شش محله می‌باشد: اوین، درکه، ولنجک، ز ...
بیشتر بخوانید
محله تجریش تهران

تاریخچه محله‌های تهران: تجریش

May 23, 2019
شهرداری منطقه‌ی یک تهران، در شمال تهران قرار دارد. این ناحیه از شمال به خیابان شهرداری، حدفاصل میدان تجریش و میدان ...
بیشتر بخوانید
محله قیطریه تهران

تاریخچه محله‌های تهران: قیطریه

May 23, 2019
شهرداری منطقه‌ی یک تهران، در شمال تهران قرار دارد. این ناحیه از شمال به خیابان شهرداری، حدفاصل میدان تجریش و میدان ...
بیشتر بخوانید
محله حکمت

تاریخچه محله‌های تهران: حکمت

May 23, 2019
ناحیه‌ی هشت شهرداری منطقه‌ی یک تهران با مساحت ۳۱۹ هکتار و جمعیت ۶۰۰۰۰ از شمال به دزاشیب، از شرق به فرمانیه، از جنوب ...
بیشتر بخوانید
چیذر

تاریخچه محله‌های تهران: چیذر

May 19, 2019
ناحیه‌ی هشت شهرداری منطقه‌ی یک تهران با مساحت ۳۱۹ هکتار و جمعیت ۶۰۰۰۰ از شمال به دزاشیب، از شرق به فرمانیه، از جنوب ...
بیشتر بخوانید
دربند

تاریخچه محله‌های تهران: گلابدره و دربند

May 13, 2019
ناحیه ۳ شهرداری منطقه‌ی یک تهران محدوده‌ی جغرافیایی است که از شمال به ارتفاع ۱۸۰۰ متری دامنه‌ی جنوبی البرز به طول ۷ ...
بیشتر بخوانید
امامزاده قاسم

تاریخچه محله‌های تهران: امامزاده قاسم

May 13, 2019
ناحیه ۳ شهرداری منطقه‌ی یک تهران محدوده‌ی جغرافیایی است که از شمال به ارتفاع ۱۸۰۰ متری دامنه‌ی جنوبی البرز به طول ۷ ...
بیشتر بخوانید
نیاوران

تاریخچه محله‌های تهران: نیاوران

May 13, 2019
شهرداری ناحیه‌ی چهار منطقه‌ی یک تهران، شامل محلات جماران، دزاشیب و نیاوران می‌باشد. مساحت این ناحیه تقریباً ۳۵۴ هکت ...
بیشتر بخوانید
جماران

تاریخچه محله‌های تهران: جماران

May 13, 2019
شهرداری ناحیه‌ی چهار منطقه‌ی یک تهران، شامل محلات نیاوران، جماران و دزاشیب می‌باشد. مساحت این ناحیه تقریباً ۳۵۴ هکت ...
بیشتر بخوانید

تاریخچه محله‌های تهران: حصار‌بوعلی و فرمانی...

Apr 27, 2019
شهرداری ناحیه‌ی یک شهرداری منطقه‌ی یک تهران، با مساحت ۴۵۵ هکتار ۲۲۰۰۰ نفر را در خود جای‌داده است. ازلحاظ جغرافیایی ...
بیشتر بخوانید

لیست ها را مقایسه کنید